Information om konkursförvaltningen för Saab

Allmän information

 • 2014-06-23

  BEVAKNINGSFÖRFARANDE I SAAB AUTOMOBILE AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 1 september 2014. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA

  Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd.

  Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något.

  Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till

  Vänersborgs tingsrätt Konkursavdelningen Box 1070 462 28 Vänersborg

  Du skall ange att det gäller Saab Automobile AB:s konkurs, K 6778-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att även fylla i den blankett som går att ladda ner här.

  De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.

 • 2013-06-20

  Bevakningsförfarande i Saab Automobile Powertrain AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile Powertrain AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile Powertrain AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 30 augusti 2013. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA  

  Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd. 

  Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något

  Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till 

  Vänersborgs tingsrätt
  Konkursavdelningen
  Box 1070
  462 28 Vänersborg

  Du skall ange att det gäller Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att använda den blankett som går att ladda ner här.

  De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.

 • 2013-04-29

  Unika Saabar spreds över Europa

  Intresset var stort för de 78 unika Saabar som fanns med på KVDs samlarbilauktion som hölls i början av april. Störst intresse var det runt de fåtal 9-5 Aero Sportkombi 2012 som fanns med. Saabarnas nya ägare finns spridda över hela Europa och flest bilar ropades hem av holländska och tyska Saabentusiaster.

  Läs hela pressmeddelandet här.

 • Fler dokument »

Information till anställda

 • 2014-06-13

  Angående bevakningen av de anställdas lönefordringar i Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs

  I Saab Automobile Powertrains konkurs har konkursförvaltarna för de tidigare anställdas räkning preliminärt beräknat och reservationsvis bevakat deras återstående lönefordringar i konkursen, dvs. vad som ej ersatts genom den Statliga Lönegarantin. Vid beräkningen av lön under uppsägningstid har därvid för vissa anställda tillämpats en schablon med avrundning till närmast liggande halv- eller helmånadsskifte. Den 19 juni 2013 informerades de anställda i brev om den fordran som sålunda beräknats och bevakats för respektive an­ställd. Vid före­tagen efterkontroll av ovanstående beräkning har vi emellertid noterat att vi vid fördelningen av fordringar­na mellan 12 § och 18 § Förmåns­rätts­lagen (”FrL”) utgått från uppsägningstid 11 § Lagen om anställ­nings­skydd (”LAS”) och inte beaktat att förmånsrätt enligt 12 § FrL endast gäller för en månad från kon­kurs­beslutet.

  Konkursförvaltningen har nu slutligt beräknat de anställdas utestående fordringar utifrån det exakta antalet dagar var och en hade i uppsägningstid och i samband med det också angivit hur fordringarna rätteligen fördelar sig enligt lag mel­lan ovan­stående bestäm­melser, dvs. hur mycket som har förmånsrätt till utdelning enligt 12 § FrL och hur mycket som är oprioriterat.

  Konkursförvaltarna kommer nu att genom s.k efterbevakning justera den bevakning som gjorts för de anställdas räkning. De anställda som omfattas av justeringen kommer att få särskild information om detta i brev.

  Om du som anställd anser

  att våra justerade beräkningar och den av oss angivna fördelningen mellan § 12 och § 18 är korrekt behöver du inte göra något.

  Om du däremot anser

  att vår beräkning eller omfördelning är fel måste du själv bevaka de belopp eller den fördelning som du anser vara korrekt. Då den ordinarie bevakningstiden nu gått ut måste det nu också ske genom efterbevakning från din sida. Du ska då skriva till

  Vänersborgs tingsrätt

  Konkursavdelningen

  Box 1070

  462 28 Vänersborg

  Du ska ange att det gäller Saab Automobile Powertrains AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du istället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar för ditt krav.

   De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.   

   

 • 2012-08-22

  Fackliga avgifter till IF Metall

  Då frågor uppstått kring betalning av fackliga avgifter vill konkursförvaltningen meddela IF Metalls medlemmar att samtliga avgifter har dragits från lön i vederbörlig ordning. Detta framgår även av lönespecifikationerna.

 • Fler nyheter »

Pressmeddelanden