Information om konkursförvaltningen för Saab

Allmän information

 • 2013-06-20

  Bevakningsförfarande i Saab Automobile Powertrain AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile Powertrain AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile Powertrain AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 30 augusti 2013. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA  

  Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd. 

  Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något

  Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till 

  Vänersborgs tingsrätt
  Konkursavdelningen
  Box 1070
  462 28 Vänersborg

  Du skall ange att det gäller Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att använda den blankett som går att ladda ner här.

  De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.

 • 2013-04-29

  Unika Saabar spreds över Europa

  Intresset var stort för de 78 unika Saabar som fanns med på KVDs samlarbilauktion som hölls i början av april. Störst intresse var det runt de fåtal 9-5 Aero Sportkombi 2012 som fanns med. Saabarnas nya ägare finns spridda över hela Europa och flest bilar ropades hem av holländska och tyska Saabentusiaster.

  Läs hela pressmeddelandet här.

 • 2013-03-19
  Nu säljs de sista Saabarna

  De sista unika Saabarna ligger nu ute för auktion på KVDs marknadsplats www.kvd.se. Bland objekten finns bilar som endast byggts i några få exemplar samt ett antal bilar av de modeller Saab Automobile AB började producera men som aldrig hann komma ut på marknaden. Auktionen, som omfattar 78 Saabar, startar i dag den 19 mars och avslutas den 3 april.

  Auktionen sker på uppdrag av Saabs konkursförvaltare. Bilarna säljs styckvis och budgivning sker på KVD Kvarndammens marknadsplats www.kvd.se och www.kvdauctions.com.

  Läs hela pressmeddelandet här.

 • Fler dokument »

Information till anställda

 • 2012-08-22

  Fackliga avgifter till IF Metall

  Då frågor uppstått kring betalning av fackliga avgifter vill konkursförvaltningen meddela IF Metalls medlemmar att samtliga avgifter har dragits från lön i vederbörlig ordning. Detta framgår även av lönespecifikationerna.

 • 2012-06-01

  Angående eventuell framtida utdelning i SAAB-konkurserna

  Arbetstagare har s k förmånsrätt på obetalda löner och ersättning som inte ersatts av den statliga lönegarantin.

  Konkursförvaltningens utredning om den slutliga lönefordringen och information om beräknat belopp kommer att tillställas den enskilde anställde för eventuella synpunkter. Då en eventuell utdelning kommer att kunna ske tidigast om fyra år finns i nuläget ingen utredning att ta del av hos konkursbona.

  Läs mer angående lönefordringar under ”Vad gäller beträffande löneförmånsrätt och vilka beloppsbegränsningar finns?” på sid 7 i dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti.

 • Fler nyheter »

Pressmeddelanden